POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje o ochronie danych osobowych

Informujemy, że jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe to ich Administratorem zostanie STOWARZYSZENIE „BEZDOMNIAKI ŻABIOWOLSKIE” dalej również jako Stowarzyszenie z siedzibą przy ulicy Spółdzielcza 2E, 96-321 Żabia Wola, Polska.

Stowarzyszenie każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Gdy wiąże nas umowa, dane osobowe przetwarzamy w celu jej realizacji bądź w celu jej zawarcia, a dane te będziemy przetwarzać co najmniej przez 6 lat od jej zakończenia ze względu na wymagania prawa podatkowego. Możemy również przetworzyć Twoje dane ze względu na wymagania prawne, które nakłada na nas polskie bądź europejskie prawo np. w sytuacji gdy dokonujesz adopcji jednego z naszych podopiecznych. Zdarza się również, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. zapiszemy Twoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, gdy skonstatujesz się z nami w celu uzyskania informacji o nasz czy naszych pupilach. Gdy nie zidentyfikujemy żadnej z powyższych podstaw prawnych, poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych i będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody bądź ustania celu. Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, byś został poinformowany o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli w tej informacji nie odnalazłeś odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami zabiowolskiebezdomniaki@gmail.com

Informujemy również, że masz prawo zrealizować jedno z przysługujących na mocy RODO praw. Prawa te z ograniczeniami wskazanymi w RODO dotyczą w szczególności:

 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do ich sprostowania danych osobowych,
 • prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych osobowych,
 • prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl. Ul. Stawki 2, Warszawa)

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej lub w postaci papierowej (list przesłany na adres naszej siedziby). Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli weryfikacja możliwości uczynienia zadość Twojemu żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaniesz o tym poinformowany. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Twoją jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, skierujemy do Ciebie prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaniesz poinformowany poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:

 • nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub
 • odmówić rozpoznania wniosku.

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Twoich praw w Stowarzyszeniu dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 • prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

W Stowarzyszeniu na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy również zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa fizycznego jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?

W ramach realizowanych czynności przetwarzania państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

 • dostawcy systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
 • zewnętrznym kancelariom prawnym,
 • firmom, z którymi współpracuje Stwardzenie w ramach procesu adopcji,
 • banki i instytucje finansowe

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz na ich podstawie nie dochodzi do profilowania.

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych

W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • realizacja procesu adopcji, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6, ust. 1, lit. b RODO), i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami, wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze,
 • zapewnienia komunikacji z Stowarzyszeniem, a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora, i będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji pomiędzy stronami.
 • prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, a przetwarzanie to jest realizowane na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO), w takiej sytuacji Twoje dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.
 • realizacja umowy z naszymi kontrahentami i klientami, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6, ust. 1, lit. b RODO), i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami, wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.
 • Obrony przed ewentualnymi roszczeniami z Twojej strony a przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), jakim jest zapewnienie ochrona dobrego imienia Stowarzyszenia, i będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania tego celu (minimum 6 lat).

Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku udziału w procesie adopcji lub zawieraniu umowy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji danej czynności a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy czy dokonania adopcji.

Informacja o plikach cookies

Informujemy również, że nasza strona korzysta z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Twoich potrzeb. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie wszystkich plików cookies, pamiętaj że możesz je usunąć ze swojej przeglądarki bądź skonfigurować ją w taki sposób by nie przekazywała Nam informacji o tobie.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu jak najlepszego świadczenia usług i dostosowania strony do Twoich potrzeb, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody podczas akceptacji konfiguracji plików cookie, zwykle podczas pierwszej wizyty na stronie, zgoda ta jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Na naszej stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne – niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich,
 2. analityczne – analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną; te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.,

Zasadniczo okres przetwarzania danych zawartych w plikach cookies wynika z żywotności poszczególnych plików, które można podzielić na:

 1. sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. stałe – to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Wszelkie zmiany zapisów Polityki prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.